مقالات

کورتاژ لثه چیست
20 آبان 98 / توسط admin-parsiairanpour / در

کورتاژ لثه چیست

کورتاژ لثه چیست و به چه دلیل انجام می شود؟

پاکسازی عمیق لثه ای در علم پریودونتولوژی، کورتاژ لثه ای جراحی لثه  یا پاک سازی عمیق لثه به معنی برداشتن و حذف و تراشیدن دیواره لثه پاکت پریودونتال می باشد. این عمل برای جداسازی بافت نرم دیواره لثه می باشد که حاوی عفونت و میکروب است.  در واقع در کورتاژ، بافت گرانولشین یا بافت جوانه ای (granulation tissue) پاکت پریودونتال حذف می شود. پاکت پریودونتال در واقع از دست رفتن اتصالات لثه ای دیواره دندان می باشد.  در محل قطع این الیاف میکروب های محیط دهان که برای لثه آسیب رسان می باشد، نفوذ می کنند.

بافت گرانولسین

بافت گرانولسین معمولا فرمن می باشد و دارای بافت افزایش یافته فیبرو بلستیک و عروق ریز مختلف و آماسی مزمن می باشد. که ممکن است حاوی قطعات کلکولوس یا کلنی های میکروبی می باشد. که اگر توده یا کلنی میکروبی وجود داشته باشد باعث می شود شکل پاتولوژیک بافت پایدار باشد و جلوی ترمیم بافت لثه سالم گرفته شود.

 

کلکولوس یا جرم چیست؟

رسوبات سختی است که در اثر تمیز نکردن و پاک نشدن مواد غذایی ، مواد تجزیه میکروبی و مواد حاصل از تجزیه مواد غذایی منیرالیزه شده و معدنی و سخت می شود و توسط جرمگیری حذف می شود. در این روش نیز مواد عفونی و بافتهای غیر زنده از سطح دندان حذف می شود. جرم گیری به طور غیر مستقیم درجات مختلفی از کورتاژ را نیز در بر دارد اما باید توجه داشت که آنها روشهای متفاوتی هستند و به عنوان یک درمان جدا در نظر گرفته می شوند.

انواع کورتاژ لثه

کورتاژ می تواند لثه ای و زیر لثه ای باشد. کوتاژ لثه ای شامل حذف بافت نرم ملتهب و متورم دیواره کناری پاکت پریودونتال است. کورتاژ زیر لثه ای در قسمتهای نزدیک به ریشه و اتصالات لثه ای نزدیک به ریشه انجام می شود.و اتصال بافت همبند بر لبه استخوان را جدا می کند. زمانی که جرم گیری و تسطیع (صاف کردن) سطح ریشه انجام می گیرد. درجایی از کورتاژ به صورت ناخواسته انجام می شود. که کورتاژ غیر عمدی گفته می شود. هدف از کورتاژ که جدا از عمل جرمگیری می باشد. کاهش عمق پاکت به وسیله افزایش انقباض لثه ای می باشد که چسبندگی جدید بافت همبند را نیز موجب می گردد. در بعضی موارد کورتاژ هر دو عمل انقباض لثه ای و چسبندگی مجدد بافت همبند را موجب می شود.

 

کورتاژ لثه

پاکسازی عمیق لثه ای در علم پریودونتولوژی،

کورتاژ لثه

پاکسازی عمیق لثه ای در علم پریودونتولوژی،

نظر شما چیست ؟

عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا EAED
FA نسخه فارسیAR نسخه عربی