مقالات

ایمپلنت پایه کوتاه
01 شهریور 99

ایمپلنت پایه کوتاه

تاثیر محل قرار گیری ایمپلنت در تحلیل رفتن استخوان ایمپلنت کوتاه :تغییر شکل و تحلیل رفتن زودرس استخوان بلا فاصله پس از بهبودی اتصالات آغاز می شود. که این...
عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا EAED
FA نسخه فارسیAR نسخه عربی