مقالات

تصویر پیدا نشد
23 شهریور 99

اصلاح فاصله دندان با کامپوزیت

بستن فاصله میان دندان یا دیاستم با کامپوزیت-در کلینیک دکتر پارسیا ایرانپور بستن فاصله بین دندانی یکی از مشکلات  دندان است که اکثر افراد به خاطر آن از ظاهر...
عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا EAED
FA نسخه فارسیAR نسخه عربی