مقالات

تصویر پیدا نشد
15 مهر 99

لیفت لثه چیست؟

لیفت لثه چیست؟ لیفت لثه چیست؟ بافت اضافه لثه منجر به کوچک تر به نظر رسیدن  دندان ها می شود. با حذف بخش کوچکی از بافت لثه با لیزر...
عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا EAED
FA نسخه فارسیAR نسخه عربی