مقالات

لیفت لثه برای چه کسی مناسب است؟
20 مهر 99

لیفت لثه برای چه کسی مناسب است؟

لیفت لثه چیست؟ قبل از توضیح در رابطه با قیمت درمان ابتدا توضیح بدهیم که لیفت لثه چیست و چه کسانی باید این درمان را انجام دهند؟ بعضی افراد...
عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا EAED
FA نسخه فارسیAR نسخه عربی