مقالات

کامپوزیت دندان سوییسی بهتر است یا آلمانی ؟
22 شهریور 99

کامپوزیت دندان سوییسی بهتر است یا آلمانی ؟

کامپوزیت دندان سوییسی یا آلمانی  کامپوزیت دندان سوییسی یا آلمانی ؟ سارمکو در حال حاضر جز بهترین برند های کامپوزیت به شمار می رود. که اکثر دندانپزشکان ایرانی از...
عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا EAED
FA نسخه فارسیAR نسخه عربی